stránky Českého střeleckého svazu stránky AVZO TSČ České republiky SSK stránky MÚ Nové Město na Moravě
terc.gif Úvod
terc.gif

Historie

terc.gif Soutěže
terc.gif Fotogalerie
terc.gif Články
Klubový znak

První zmínka o sportovní střelbě v Novém Městě na Moravě je již na začátku 19. století , kdy v roce 1813 byla založena Střelecká společnost, která v době svého vzniku byla jediným spolkem ve městě. Byla postavena střelnice, která se nacházela v místech dnešní ulice Hornická. Střílelo se na malované dřevěné terče. Naposledy se zde střílelo v roce 1887.

Až do poloviny 20. století nemáme zprávy o provozování sportovní střelby v Novém Městě na Moravě, teprve po založení tehdejšího Svazarmu v roce 1951 byla sportovní střelba obnovena. Zpočátku jsme trénovali a závodili na „zelené louce“, později v dřevěnné boudě a až v roce 1972 jsme si postavili střelnici zděnou, která slouží dodnes.
V roce 1991 jsme přistavěli ještě střelnici pistolovou.

Zásluhou střelců starší generace jsme v průběhu let získali mnoho titulů okresních a krajských přeborníků, namátkou pánů Kostříže, Šandery, Roubínka, Zadiny a Dvořáka, který má i titul mistra republiky. Na naši omladinu, kterou trénuje Karel Marek, Milan Marek a Jindra Dvořák můžeme být právem hrdi. Babáček, Řádek, Šrámek, Žák a další dosahují velmi dobrých výsledků na mistrovských soutěžích v ČR a naše odchovankyně a současná členka reprezentace České republiky Petra Kaštánková i v zahraničí.

Copyright © 2005 petanova